za izgradnju stambenih i nestambenih objekata
facebook
English
Srpski
ponudan stanova

LUKIJANA MUŠICKOG 4-6
Su+Pr+2+Pk
POČETAK RADOVA: FEBRUAR 2017
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: DECEMBAR 2017

Skver plus
SKVER PLUS doo za izgradnju stambenih i nestambenih objekata | Dostojevskog 24/40 Novi Sad | tel/fax: 021/661-3993 | e-mail: office@k2ns.rs