za izgradnju stambenih i nestambenih objekata

Dostojevskog 11

Dostojevskog 15

Dostojevskog 19

Đurđa Brankovića 14

Đurđa Brankovića 16

Lukijana Mušickog 4

Gajeva 22

Dostojevskog 20

Skver plus
SKVER PLUS doo za izgradnju stambenih i nestambenih objekata | Lukijana Mušickog 4 Novi Sad | tel/fax: 021 30 10 508 | e-mail: office@k2ns.rs