za izgradnju stambenih i nestambenih objekata
facebook
English
Srpski
SKVER PLUS doo

za izgradnju stambenih i nestambenih objekata

Dostojevskog 24, 21000 Novi Sad, Srbija
021/661-3993
office@k2ns.rs

Matični broj: 21049620
Poreski br.: 108695483

Skver plus
SKVER PLUS doo za izgradnju stambenih i nestambenih objekata | Dostojevskog 24/40 Novi Sad | tel/fax: 021/661-3993 | e-mail: office@k2ns.rs